Tietoturvaseloste

Tietoturvaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Kylpylähotelli Kiannon Kuohuissa (Tomi Holappa Oy, 3016925-3) noudatamme henkilötietojen käyttöä, säilyttämistä ja luovuttamista koskevaa lakia Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 24 §.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on majoitus- ja ravitsemustoiminnassa säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito sekä suoramarkkinointi silloin kun asiakas ei ole sitä kieltänyt. Henkilötietoja käytämme ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen, majoitusvarausten hoitamiseen, maksamiseen, maksujen valvontaan ja mahdolliseen perinnän hoitamiseen, ravintolavarausten tekemiseen ja kokoustilojen varaamiseen.

Asiakasrekisteriimme kirjattavat tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Asiakkaan suostumuksesta myös henkilötunnus. Asiakasrekisterimme sisältää myös varaustiedot aikaisemmista varauksista sekä tarvittaessa erilliset laskutustiedot (yritykset).

Tietolähteet asiakastiedoille ovat ainoastaan asiakkaalta itseltään tai asiakkaan suostumuksella/valtuuttamalta toimijalta saadut varausvaiheessa tai varauskanavia käyttäen saadut tiedot. Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen asiakkaan tehdessä huone-, ravintola-, matka- ja kokousvarauksia. Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan suoramarkkinointiin.

Kiellon voi ilmoittaa hotellin matkustajailmoituksessa tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen hotelli@kiannonkuohut.fi.

Asiakastietoja ei luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja (asiakasrekisteri ja majoitusilmoitukset) säilytetään suojatussa varausjärjestelmäpalvelussa sekä manuaalisia tietoja lukitussa arkistossa, joihin on suojattu pääsy vain Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen asiakastietoja käsittelevillä työntekijöillä.

Jokaisella hotellimme asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisterissämme. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti joko henkilökohtaisesti toimipaikassa tai virallisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä sosiaalisen median, sähköpostin, puhelimen tai muunkaan sähköisen viestimen välityksellä.

Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin merkittyjen tietojen poistamista. Tällöin pyyntö tulee toimittaa allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötunnuksen merkitsemistä ja käyttöä sekä oikeus kieltää hänen tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen henkilöstö ja johto vastaa kaikkiin henkilötietoihin liittyviin kysymyksiin hotellin aukioloaikoina puhelinnumerossa

0300 870 307
(Puhelun hinta 0,49€/min + pvm/mpm, max 3€/puhelu)

ja sähköpostilla hotelli@kiannonkuohut.fi.

Suomussalmella 19.5.2020

Tomi Holappa 

Managing Director