Hossan Kansallispuisto

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen esitti itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 kansallispuistoa Suomussalmen Hossaan, Moilasenvaaralle sekä Kuusamon Julman-Ölkyn alueelle. Virallisesti Suomen 40. kansallispuisto juhli avajaisiaan 16.7.2019.


Juhlavuoden kansallispuiston tärkein valintaperuste oli, että alue tai puiston sijaintipaikka on ollut merkittävä Suomen itsenäistymis-prosessin ja itsenäisyyden säilyttämisen kannalta. Valintaan vaikutti lisäksi paikallinen yksimielisyys kansallispuiston perustamisesta, sekä laaja sitoutuminen puiston luonnonsuojelutavoitteisiin ja sen myötä luonnon käytön rajoittamiseen. Päätäkseen vaikutti myös se, että kansallispuiston tulee edistää alueen jo ennestään runsasta virkistys- ja retkeilykäyttöä ja siihen perustuvaa yritystoimintaa. Kansallispuistolla on suuri merkitys alueen taloudelle ja työllisyydelle.


Hossan kansallispuisto on pinta-alaltaan 110 neliökilometriä. Suomen valtio omistaa alueet, ja ne kuuluvat Natura 2000 -ohjelmaan. Kansallispuiston ydin on noin 90 neliökilometrin laajuinen Hossan retkeilyalue, joka on myös osa Kalevalapuistoa sekä Fennoskandian vihreää vyöhykettä.

Hossan aluetta kirjovat niin kalevalaiset harjukankaat hongikkoineen kuin myös lukuisat kirkasvetiset pikkujoet ja järvet, suppalammet ja suo-painanteet. Hossan luonto on yleisilmeeltään jylhän karu ja valoisa.

Moilasenvaaran maisema on puolestaan täydellinen vastakohta Hossan karulle kauneudelle. Moilasenvaara on hämyisten aarnimetsien valtakuntaa, jolle maassa makaavat liekopuut ja runsas kääpälajisto antavat erityisen luonnonsuojeluarvon.

Julma-Ölkyn kanjonijärvi on visuaalisesti vaikuttavin yksittäinen luonnon monumentti. Sen Pystysuoraan kallioseinämään ammoisina aikoina raapustetut ihmis- ja eläinhahmoja kuvaavat Värikalliot ovat puolestaan vaikuttava esihistoriallinen dokumentti ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta yhteiselosta alueella. Nämä varhaiset kalliomaalaukset ovat ainakin 3 500 vuotisia. Aikaisimmat asutukset Hossan alueella ovat sen sijaan vähintäänkin 10 000 vuotta vanhoja.

Lisää tietoa Hossan kansallispuistosta löytyy täältä:

Hossan kansallispuisto

metsa.jpg

KANSALLISPUISTON FACEBOOK

YouTube -video Hossasta